En mor stillede mig dette spørgsmål og fortalte, at hun kunne blive helt panisk ved tanken om, at datterens spiseforstyrrelse skulle vende tilbage, efter at datteren nu havde fået det godt, og spiseforstyrrelsen ikke længere fyldte i hendes liv. Dette spørgsmål afstedkom en samtale om. at nogen oplever, at spiseforstyrrelsen finder på at vende tilbage efter en stabil periode med trivsel. Traditionelt taler man om tilbagefald. Jeg kan nu bedre lide at tale om, at spiseforstyrrelsen er vendt tilbage. Tilbagebagefald er et trist ord, som nemt kan associeres til, at man er helt tilbage til, hvor man startede.

Hvis en spiseforstyrrelse vender tilbage, er det rigtig vigtigt at prøve at forstå, hvorfor den er vendt tilbage. Så bliver det nemlig muligt at lægge planer for, hvordan den skal håndteres. Heri ligger der en værdifuld mulighed for at blive klogere på sig selv. På denne måde kan man stille og roligt lære at bruge situationen konstruktivt, og vejen vil igen gå mod det gode liv med trivsel og glæde.